Tutvustus

MTÜ Töötoad saamislugu

MTÜ Töötoad on asutatud 2001. aastal Viljandis. Meie eesmärgiks on erihoolekandeteenuste osutamine, toetatud töökohtade loomine ja pidev uute töötamisvõimaluste otsimine täiskasvanud psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele, nende täiend- ja ümberõppe korraldamine ja võimetekohase tööga kindlustamine.

Ettevõte alustas toetatud töötamise teenuse osutamisega erivajadustega inimestele Viljandi linnale kuuluvates kitsastes keldriruumides. Alustades 2001. aastal oli MTÜ-s teenusel kaheksa klienti kolme tegevusjuhendajaga. Aastal 2013 oli töötamise toetamise teenusel juba 40 erivajadustega täiskasvanut ja nende juhendamisega oli hõivatud neli tegevusjuhendajat. Põhiliseks töiseks tegevuseks, millega erivajadustega inimesed tollal tegelesid, oli kangastelgedel rahvuslike käsitöötoodete valmistamine, Leola tänaval, puittoodete valmistamine ja plastist toodete komplekteerimine Kauba tänaval ja linnalähedases Jämejala külas.

Erivajadustega täiskasvanutele töökohtade loomisel kasvas vajadus suuremate ruumide järele. Leidsime sobiva suurusega maja Viljandis Uuel tänaval ja ostsime selle pangalaenuga. Asusime seda 2013. aasta kevadel renoveerima, ehitustööd lõppesid 2015. aasta suvel. Uutes ruumides olid head tingimused töötamiseks, maja alumisel korrusel olid ruumid kohandatud ka päevakeskusele, valminud oli õppeköök. Samal aastal lisanduski pakutavate teenuste nimekirja igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus.

Uus-tn-14_2
Uus-tn-14_3

Aja möödudes sai selgeks, et vajame veel üht maja toetatud elamise teenuse jätkusuutlikuks arendamiseks ostsime 2016 aasta lõpus kinnistu C.R. Jakobsoni tänaval. Kahekorruseline kortermaja oli väga halvas seisukorras, vajas täielikku renoveerimist ja osalist ümberehitamist. Ehitustöödega alustati 2017 kevadel ja maja valmis 2018 talveks. Maja sisustamine tehnika ja mööbliga jätkus 2019 aastal. Praeguseks on kortermajas esimesel korrusel käivitatud kogukonnas elamise teenus kümnele kliendile ja teisel korrusel toetatud elamise teenus samuti kümnele kliendile.

Tänaseks, aastal 2020, on meie ettevõttes tööl kümme vastava erialase koolituse läbinud tegevusjuhendajat. Teenuskohti on erinevatel erihoolekandeteenustel on 110, millest hõivatud on ca 100.

Cr 1
Cr 2

Meie visioon, missioon, väärtused

Klient pole pearaha, ta on isiksus

Visioon:
Tagatud on professionaalne ja kliendikeskne erihoolekandeteenuste osutamine. Lisandunud on uued teenused, et olla 2025 aastal juhtiv erihoolekandeteenuste osutaja Viljandi maakonnas.

Missioon:
Meie eesmärk on läbi erinevate teenuste osutamise ja isikukeskse lähenemise luua täiskasvanud erivajadustega inimestele parimad tingimused iseseisvaks, turvaliseks ja elamisväärseks toimetulekuks.

Väärtused:
Ausus - vastutame oma sõnade ja tegude eest
Austus - väärtustame teenindajaid, töötajaid, tellijaid, kliente ja koostööpartnereid.
Asjatundlikkus - oleme professionaalsed ja täiendame end elukestvas õppes
Areng - unistame suurelt ja julgeme eksida, oleme väike, see tähendab paindlik
Avatus - toetame algatusi ja uusi ideid, oleme valmis innovaatilisteks

Scroll to Top