Tegevusalade ülevaade

MTÜ Töötoad tegevusalad

Meie ettevõtte eesmärgiks on erihoolekandeteenuste osutamine, toetatud töökohtade loomine ja pidev uute töötamisvõimaluste otsimine täiskasvanud psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele, nende täiend- ja ümberõppe korraldamine ja võimetekohase tööga kindlustamine.

icon2

Erihoolekandeteenused

toetatud töötamise teenus
igapäevaelu toetamise teenus
toetatud elamise teenus
kogukonnas elamise teenus

icon5

Teenused ja tööd erinevatele koostööpartneritele

Otsime lihtsamaid alltöövõtte, mida meie inimesed on suutelised täitma.

Scroll to Top