Töötoad

Meie eesmärk on läbi erinevate teenuste osutamise ja isikukeskse lähenemise luua täiskasvanud erivajadustega inimestele parimad tingimused iseseisvaks, turvaliseks ja elamisväärseks toimetulekuks.

Erihoolekandeteenused

icon1

Toetatud töötamise
teenus

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

icon2

Igapäevaelu
toetamise teenus

Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

icon4

Toetatud elamise
teenus

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

icon3

Kogukonnas elamise
teenus

Teenuse eesmärk on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt toime.

Teenused ja tööd erinevatele koostööpartneritele

Otsime lihtsamaid alltöövõtte, mida meie inimesed on suutelised täitma.