Teenused ja tööd erinevatele koostööpartneritele

icon5
Otsime lihtsamaid alltöövõtte, mida meie inimesed on suutelised täitma.
Allpool oleme välja toonud valiku meie tehtud töödest.

Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga.

Sotsiaalkindlustusamet – erivajadustega inimestele mõeldud erinevate erihoolekandeteenuste ja teiste teenuste korraldamine ja läbi viimine.

Tehastele Eestis ja Soomes erinevate plast- ja metalltoodete koostamine ja komplekteerimine, silmuskontaktide koostamine, kaablite mõõtu lõikamine ja komplekteerimine, mittevajalike plasttoodete peenestamine ja saatmine taastootmisse.

Koostööpartnerile Viljandis pakkenurkade ja erinevas mõõdus pappkarpide voltimine.

Tehasele Tallinnas metallmoodulite koostamine, kasutatud moodulite demonteerimine ja taastamine.

Selveri kauplustele ja paljudele teistele ettevõtetele tellimustööna, vastavalt kokku lepitud kujundusele ja mõõtudele, taaskasutatud kangast poekottide valmistamine.

Töötukassa Viljandimaa osakond – erinevate tööturuteenuste osutamine erivajadustega täiskasvanutele.

Tartu Vangla kriminaalhooldus osakond – ühiskondliku kasuliku töö (ÜKT) korraldamine ja läbi viimine kohtu korras karistatud isikutele.

Lammutus, ehitus, remondi ja transporditööd enda tarbeks ja erinevatele tellijatele.

proj_pa_8
koostoopartneritele_3
koostoopartneritele_1
koostoopartneritele_4