Projekt „Oma kätega tehtu”

Projekti ülevaade

Hasartmängumaksu Nõukogu toetas projekti 25 620,00 euroga.

Projekti sisuline kokkuvõte:
Ostetud majas, Uus tn 14, Viljandis jätkame sotsiaalteenuste osutamist psüühiliste häiretega täiskasvanutele. Hoone on remonti ja sisustamist vajav. Eesmärkide saavutamiseks vajame täiendavat finantseerimist. On olemas kogu hoone korrastamiseks vajalike tööde kava, mille käigus kogusime hinnapakkumisi planeeritud tööde teostamiseks.
Projekti raames, mille koostasime toetuse saamiseks Hasartmängumaksu Nõukogult, on kavas:

 • osta tööriistu remonditööde teostamiseks ja hilisemaks kasutuseks töötamise toetamise teenuse osutamisel.
 • planeeritud on anda võimalus puuetega inimestel osaleda ehitus-lammutustöödel ja saada tasu vastavalt võimetele ja oskustele lähtuvalt nende tervislikust seisundist.
 • soovime osta laudu, toole ja valgusteid klientide töökohtadele, sest seni kasutame rendipindadel olevaid vahendeid mis ei kuulu meile.
  Projekti rahastuse abil soovime osta majale uued aknad ja uksed, mis remonditööde käigus paigaldatakse. Paigaldamist vajavad 21 akent, 2 välisust ja 2 tulekindlat ust trepikodade sissepääsudele hoone sees

Oodatud tulemused

 • Ostetud on tööks vajalikud tööriistad.
 • Toetatud töötamise teenusel olevad kliendid on olnud abitöödel ehitusel abiks vähemalt 3520 tundi, millele on kulunud 10560 eurot.
 • Fassaaditööde käigus on paigaldatud 21 uut akent ja 2 välisust.
 • Sisetööde käigus on vastavalt vajadusele paigaldatud valgustid.
 • Ostetud on töölauad ja toolid, millega on sisustatud ruumides asuvad töökohad.
 • Lõpetatud on kolimine varemkasutatud rendipindadelt uutesse ruumidesse.
 • On käivitatud sotsiaalteenuste osutamine puuetega inimestele uutes ruumides.
proj_pa_6
Uus-tn-14_32
proj_pa_7
Uus-tn-14_33

Projekti ülevaade

Tulemused projekti lõppemisel

Projektis kavandatud tööriistad on ostetud, neid kasutati hoone ehitus- ja remonditööde käigus ja neid saab kasutada ka edaspidi kinnistule kavandatava abihoone ehitusel. Haagist kasutame väga tihti.

Kliendid on panustanud kavandatud mahus töötunde hoone koristus- ja lammutustöödel, renoveerimisel lihtsamaid abitöid tehes, territooriumi koristades ja mööblit tassides, kolides jne.

Fassaaditööde käigus on hoonele paigaldatud 21 uut puitakent ja 4 uut välisust. Tehtud on juurdeehitus, hoone on soojustatud ja viimistletud uue puitvoodriga, vahetatud on katus.

Renoveerimise käigus on uuendatud kogu juhtmestik, paigaldatud uued valgustid. Hoone on varustatud tulekahju- ja valvesignalisatsiooniga. Ostetud on uued töölauad ja toolid, nendega sisustatud uutes ruumides uued töökohad.

Varem kasutatud rendipindadelt uutesse ruumidesse kolimine pole veel täielikult lõpetatud, teeme seda aprilli lõpuks, 2015.

Uutes ruumides on lisaks „töötamise toetamise teenusele“ käivitatud „igapäevaelu toetamise teenus“, mida osutame uues päevakeskuses. Samuti alustasime „toetatud elamise teenuse“ võimaldamisega erivajadustega klientidele.

Projekt „Oma kätega tehtu“ on MTÜ Töötoad töötajate ja klientide toel andnud meie ettevõttele jätkusuutlikuks toimimiseks kaaluka panuse.

Oleme saanud jõudu ja julgust uuteks väljakutseteks läbi uute projektide.