Teenusele suunamine

Kuidas toimub teenusele suunamine?

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab juhtumikorraldaja sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimesel teenusele. Kui soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, siis võetakse inimene järjekorda.

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekande teenuste kohta saad juhtumikorraldajatelt. Juhtumikorraldajate kontaktandmed leiad siit. Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus (28.93 KB, DOCX), mille saab täita ja saata

Igale erihoolekandeteenuse kasutajale koostatakse teenusel tegevusplaan, kuhu pannakse koostöös inimesega kirja tema eesmärgid ning soovid ja tegevused nende saavutamiseks.

Teenusele suunamiseks väljastab juhtumikorraldaja nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse kui

 • inimene vastab teenuse saamiseks vajalikele nõuetele;
 • riigieelarves on olemas raha teenuse osutamiseks;
 • teenuse osutajal, kelle juurde inimene soovib minna, on vaba koht;
 • inimene on nõus tasuma kogukonnas elamise teenusel või ööpäevaringsel erihooldusteenusel omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest.

Kui oled saanud suunamisotsuse igapäevaelu toetamise, toetatud elamise või töötamise toetamise teenusele:

 • Mine oma teenuseosutaja juurde 3 päeva jooksul või 10 päeva jooksul, kui tuled sundravilt, tahtevastaselt ravilt või kohtumäärusega erihoolekandeteenuselt.
 • Teenuseosutaja juurde minnes:
  • võta kaasa isikut tõendav dokument.
  • Kui lähed toetatud elamise teenusele, siis küsi oma raviarstilt või perearstilt tõend, millel peavad olema märgitud sinul esinevad haigused (sh nakkushaigused) ning milliseid ravimeid ja millal sa võtma pead.
  • Kui sul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan, võta ka see kaasa. Teenuseosutaja aitab sind vajalike rehabilitatsiooniteenuste saamisel.
 • Teenusel olles:
  • sõlmib teenuseosutaja sinuga kirjaliku kokkuleppe teenuse kasutamiseks.
  • koostab teenuseosutaja sinu vajadustele sobiva tegevusplaani.

Kui oled saanud suunamisotsuse kogukonnas elamise teenusele:

 • Mine oma teenuseosutaja juurde 7 päeva jooksulvõi 10 päeva jooksul, kui tuled sundravilt, tahtevastaselt ravilt või kohtumäärusega erihoolekandeteenuselt.
 • Teenuseosutaja juurde minnes võta kaasa:
  • Isikut tõendav dokument.
  • Oma raviarstilt või perearstilt saadud tõend oma tervise kohta, millel peavad olema märgitud sinul esinevad haigused (sh nakkushaigused) ning milliseid ravimeid ja millal sa võtma pead.
  • Isiklikud riided, hügieenivahendid, ravimid, pangakaart või taskuraha jm endale vajalikud asjad.
  • Kui sul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan, võta ka see kaasa. Teenuseosutaja aitab sind vajalike rehabilitatsiooniteenuste saamisel.
 • Teenusel olles:
  • Sõlmib teenuseosutaja sinuga kirjaliku kokkuleppe teenuse kasutamiseks.
  • Koostab teenuseosutaja sinu vajadustele vastava tegevusplaani.
  • Tuleb tasuda oma majutuse ja toitlustuse kulude eest, mille kohta esitab teenuseosutaja sulle igal kuul arve.
Scroll to Top